İnsan Kaynakları

DenizBank AG, Avusturya ve Almanya'da müşterilerinin güvenilir iş ortağı olma başarısını çalışanlarının olağanüstü katkıları sayesinde gerçekleştirmiştir.
Tüm çalışanların benimsediği güçlü kurum kültürü ve ilkeleri, başarımızın arkasındaki itici güçlerdir ve tüm çalışanların görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için hazırlanan genel politikalar, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır:
Kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlanır.
Piyasa ve günün koşullarına uygun yeterli ücret ve diğer ek olanaklar sunulur.
Çalışanlara görevleriyle ilgili gelişmelerini sağlayacak ve başarılarını artıracak eğitim ve staj imkanları sağlanır.
Kariyer planları çerçevesinde performans kriterlerini başarı ile tutturan calışanlar terfi ettirilir.
Karşılıklı güven, anlayış ve iletişim içerisinde yeni fikirlere zemin hazırlanır ve sorunlara çözüm bulunur.
Başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren sistemler kurulur.
Başarının ilk şartının kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesi benimsenir, insan kaynağının ve bunun geliştirilmesinin kalıcı bir kurumun en değerli faktörü olduğuna inanılır.
Açık Pozisyonlarımız
Açık Pozisyonlarımız
İnsan Kaynakları Stratejisi
İnsan Kaynakları Stratejisi