Büyüyen DenizBank'ta Başarılı bir Kariyer

Çalışanlarımızın olağanüstü başarıları sayesinde Almanya ve Avusturya'da DenizBank AG'yi bir evrensel banka haline getirmeyi başardık.

Avusturya'da 17, Almanya'da 9 şubesi ile güçlü bir şube ağımız vardır. Başarımızın ve dinamiğimizin sürekli artmasının nedeni en etkin müşteri hizmetini vermeye çalışmamızdır. 

Tüm çalışanların benimsediği güçlü kurum kültürü ve ilkeleri, başarımızın arkasındaki itici güçlerdir ve tüm çalışanların görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için hazırlanan genel politikalar, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır:

  • Kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlanır.
  • Piyasa ve günün koşullarına uygun yeterli ücret ve diğer ek olanaklar sunulur.
  • Çalışanlara görevleriyle ilgili gelişmelerini sağlayacak ve başarılarını artıracak eğitim ve staj imkanları sağlanır.
  • Kariyer planları çerçevesinde performans kriterlerini başarı ile tutturan calışanlar terfi ettirilir.
  • Karşılıklı güven, anlayış ve iletişim içerisinde yeni fikirlere zemin hazırlanır ve sorunlara çözüm bulunur.
  • Başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren sistemler kurulur.
  • Başarının ilk şartının kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesi benimsenir, insan kaynağının ve bunun geliştirilmesinin kalıcı bir kurumun en değerli faktörü olduğuna inanılır.

Açık Pozisyonlarımız

Almanya’daki mevcut açık pozisyonlarımız.

İnsan Kaynakları Stratejisi

İnsan Kaynakları stratejimiz.

Size nasıl Yardımcı Olabilirim?
Size nasıl Yardımcı Olabilirim?