Madde 65a BWG - Hükümler

Şirket Yönetimi hükümlerinin, ücretlendirme ile ilgili düzenlemelerinin ve yılsonu bilançosunun işyeri defteri ve indeksleri ile ilgili düzenlemelerinin yerine getirilmeleri için DenizBank AG tarafından yapılan önlemler hakkında bilgiler.

Madde 5 Fıkra 1 Z 6 ila 9a BWG (Şirket Yöneticilerin Kalifikasyonları ve Faaliyetleri)

Bu hükmün devamlı olarak yerine getirilmesi Fit & Proper Office tarafından yılda bir defa değerlendirilmektedir. Şirket yöneticilerinin uygunluk değerlendirmeleri için ilkelerin açıklandığı bir Fit & Proper Policy oluşturuldu. Ayrıca tüm yönetim kurulları için gerekli harici ve dâhili eğitimler düzenlenmektedir.

28a Fıkra 5 Z 1 ila 5 BWG (Denetim Kurulu Üyelerinin Kalifikasyonları ve Faaliyetleri)

Bu hükmün devamlı olarak yerine getirilmesi Fit & Proper Office tarafından yılda bir defa değerlendirilmektedir. Denetim kurulu üyelerinin uygunluk değerlendirmeleri için ilkelerin açıklandığı bir Fit & Proper Policy oluşturuldu. Ayrıca tüm denetim kurulları için gerekli harici ve dâhili eğitimler düzenlenmektedir.

Madde 29 BWG (Aday gösterme heyeti)

Madde 29 BWG'nin yerine getirilmesi için denetim kurulu tarafından bir aday gösterme heyeti kuruldu. Bu heyet, denetim kurulunu şirket yönetiminde boş hale gelen pozisyonların doldurulmasında desteklemektedir ve BWG’nin ilgili organlara şart koştuğu genel şartlar ile ilgili yasal şartların yerine getirildiklerini sağlamaktadır.

Madde 39b BWG ile Madde 39b BWG’nin eki (Ücretlendirme politikasının ve uygulamaların ilkeleri)

Denetim kurulunun ücretlendirme heyeti, Human Ressource bölümünden yılda bir defa hangi önlemler ile Madde 39b BWG’nin yerine getirilmesini gösteren bir raporu almaktadır. Denetim kurulu, DenizBank AG'de bir ücretlendirme heyetini kurmuştur. Bu heyet, ücretlendirme politikasının belirlenmesi ve uygulanması konusunda kullanılan ücretlendirme yönergesinin yerine getirilmesini gözetlemektedir.

Madde 64 Fıkra 1 Z 18 ve 19 BWG (İşyeri defteri ve Şirket indeksleri)

İlgili yıl sonu bilançonun onayı sonrası bu rakamlar internette yayınlanmaktadır İlgili banka dâhilindeki süreçler ile Madde 64 Fıkra 1 Z 18 ve 19 BWG’de belirtilen veriler ve indeksler düzenli aralıklarla yasal şartlar uyarınca muhasebe bölümü tarafından kontrol edilmektedirler.

Size nasıl Yardımcı Olabilirim?
Size nasıl Yardımcı Olabilirim?