DenizBank AG

SEPA SSS Kurumsal Müşteriler

 1. İş ortağımın IBAN ve BIC numaralarını nereden alabilirim?

  Eğer söz konusu bir faturanın ödenmesi ise, IBAN ve BIC'i faturadan veya iş ortağınızın antetli kağıdından alabilirsiniz. Aradığınız bilgileri oralarda bulamazsanız lütfen iş ortağınız ile doğrudan irtibata geçiniz.

 2. Alacaklı kimlik numarası nedir?

  Ödemenin alacaklısı ya da borç kaydını ibraz eden olarak Euro borç kaydını, SEPA borç kaydı yöntemi ile kullanabilmek için bir alacaklı kimlik numarası gerekmektedir (yanı zamanda Credit Identifier ya da CI). Bu tamım tüm SEPA alanında geçerlidir ve sizi kesin olarak borç kaydını ibraz eden olarak tanımlar.

 3. Alacaklı kimlik numaramı nereden alabilirim?

  Almanya’da alacaklı kimlik numaranızı Almanya Federal Bankası'ndan talep edebilirsiniz. Sorularınız için lütfen danışmanınız ile irtibata geçiniz – size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

 4. Euro havalesi (SEPA) için yeni ödeme trafiği taslakları var mıdır?

  Euro havalesi (SEPA) için şubemizde sizler için tahsis ettiğimiz yeni bir taslak bulunmaktadır. Ödemeleri ayrıca kolay bir şekilde internet bankacılığınız üzerinden yapabilirsiniz.

 5. SEPA borç kaydı yöntemi için yeni ödeme trafiği taslakları var mıdır?

  Ulusal borç kaydı yöntemleri için artık taslaklar bulunmamaktadır, zira ibrazlar normalde elektronik yol ile gerçekleşmektedirler. Borç kaydını ibraz eden olarak borç kaydı tahsillerinizi rahat bir şekilde internet bankacılığınız üzerinden yapabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda danışmanlarımız sizlere memnuniyetle yardım edeceklerdir.

 6. Yeni SEPA borç kaydı yöntemini ne zaman kullanmaya başlayabilirim?

  Yeni SEPA borç kaydı yöntemiyle para tahsil edebilirsiniz: yurtiçinde ve sınırlar ötesi olarak SEPA temel borç kaydı yöntemiyle ve kurumsal müşteri olarak ayrıca SEPA kurumsal borç kaydıyla. Yeni SEPA borç kaydı yöntemleri, Alman tahsil yetkisi ve borç kaydı talimatına benzemektedirler. Bunun temeli ilgili ödemekle yükümlü olanın borç kaydı emirleridir.

 7. Bu değişikliklerin getirdikleri avantajlar nelerdir?

  Tahsil yetkisi bundan sonra SEPA temel borç kaydı için de kullanılabilir. Böylece ödemenin alacaklısı için mevcut tahsil yetkileri için ödeyenden borç kaydı emirleri almasına gerek kalmaz. Diğer bir artısı: SEPA ile bundan sonra tahsil yetkisi borç kayıtları ödemeleri de acze karşı muaftırlar.

 8. Sonrasında yetkilendirilmiş borç kaydı yöntemlerinden öncesinden yetkilendirilmiş borç kaydı yöntemlerine geçişin hukuki sonuçları nelerdir?

  Değişimden dolayı tahsil yetkisi borç kaydı yöntemi için – şimdi SEPA temel borç kaydı yönteminde de olduğu gibi - Madde 675x fıkra 2 BGB’deki (Medeni Kanun) iade hakkı belirleyicidir. Borçlanma tarihi itibariyle – gerekçe belirtmeden - 8 haftalık tekdüzen bir iade vadesi geçerlidir. Böylece tahsil yetkisi borç kayıtları ödemeleri de acze karşı muaftırlar.

 9. Tahsil yetkisi borç kayıtların ibrazında değişiklikler söz konusu mu?

  Hayır, borç kaydını ibraz edenler şimdiye kadar olduğu gibi tahsil yetkisi borç kayıtları tahsil edebilirler.

 10. Yasal açıdan bir borç kaydı emri nedir?

  Ödemenin alacaklısı için borç kaydı emri, belirtilen hesaptan borç kaydı tahsili ile tutarları tahsil etme emridir. Ödemekle yükümlü olanın bankası için borç kaydı, ödemenin alacaklısının borç kayıtlarını ödemesinin talimatıdır. SEPA temel borç kaydı yönteminde borç kaydı emrinin adı „SEPA borç kaydı emridir“ SEPA kurumsal borç kaydı yönteminde ise „SEPA kurumsal borç kaydı emridir“.

 11. Öncesinden bildirme nedir (Pre-Notification)?

  Borç kaydı tahsilinin başarıyla gerçekleşmesini sağlamak için borç kaydı ibraz edenler, ödemekle yükümlü olana tahsil öncesi ilgili tahsilin tutarını ve tarihini bildirmekle yükümlüdürler. Böylece ödemekle yükümlü olan, ilgili meblağı hesabında bulundurabilir. Her iki taraf farklı bir anlaşmaya varmadığı süre ödemenin alacaklısı, ödemekle yükümlü olanı, vadenin dolum tarihinden 14 gün önce söz konusu borç kaydı hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Günümüzde kıyaslanabilir bir işlem şekli söz konusudur. Ön bilgilendirme (Pre-Notification) için ödeyen ile alacaklı arasında farklı anlaşmalar da yapılabilir. Böylece borç kaydını faturada bir not şeklinde (günümüzde olduğu gibi) bildirmek de yeterli olabilir.

 12. Ön bilginin gönderilmesi ile ilgili 14 günlük süre, ödemenin alacaklısının Genel Şart ve Koşulları ile kısaltılabilir mi?

  Öncesinden bilgilendirme genel olarak vadenin dolum gününden en geç 14 gün sonra gönderilmelidir. Ancak ödeyen ile ödemenin alacaklısı arasında yapılan farklı bir anlaşmayla daha kısa bir vadenin belirlenmesi imkânı da bulunmaktadır.

 13. Önceden bilgilendirmesiz (Pre-Notification) bir SEPA temel borç kaydı geçerli midir?

  İlgili borç kaydı emrinin imzalanması ile SEPA temel borç kaydı geçerli olur. Dolaysıyla öncesinden bilgilendirmesiz bir SEPA temel borç kaydı yasal anlamda geçerli sayılır. Bunun dışında ahzükabz anlaşması çerçevesinde öncesinden bilgilendirmenin yapılması yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Yapılmayan bir öncesinden bilgilendirmenin örneğin eksik hesap bakiyesinden dolayı veya geçerli ödemeler için iadesi sonrası bir alacaktan dolayı bir iade gibi olası neticeler, ödemenin alacaklısı tarafından dikkate alınmalıdır. Ödemekle yükümlü olanın gerekli hesap bakiyesini sağlamak için, borç kaydı tahsilinin meblağ tutarından ve vade dolum tarihinden vaktinde bilgilendirilmesi, borç kaydını ibraz edenin menfaatindedir. Bu yöntem, bugüne kadarki uygulama ile aynıdır.

 14. Otomatik ödemeler ve havale taslakları ne olacak?

  Otomatik ödemelerinizin ve havale taslaklarınızın değişimini sizin için biz üstleniyoruz.

 15. Referans hesabımda değişiklikler olacak mı?

  Hayır, referans hesabınızın (örn. borç kaydı tahsilleri veya Tasarruf mevduatları için) IBAN ve BIC'e değişimi otomatik olarak DenizBank tarafından üstlenecektir.

 16. İnternet Bankacılığı'na giriş için erişim verilerimde değişiklik olacak mı?

  Hayır, İnternet Bankacılığı'na erişim verileriniz (hesap numarası ve PIN) değişmeyecek. Lütfen mevcut verilerinizi kullanmaya devam ediniz!

Size nasıl Yardımcı Olabilirim?
Size nasıl Yardımcı Olabilirim?